[ X ]

BẢN ĐỒ SHOWROOM

Banner Rotator Demo - Jssor Slider, Slideshow with Javascript Source Code

Máy Phát Điện Kama

Máy Phát Điện Kama

CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Máy Phát Điện KAMA KGE 2500X-2.2KVA

Giá cũ : 12.795.000 VNĐ
Giá mới : 9.250.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Máy Phát Điện Kama KGE 6500E-5.5KVA

Giá cũ : 17.355.000 VNĐ
Giá mới : 15.185.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Máy Phát Điện KAMA IG 1000-1.0 KVA

Giá cũ : 9.288.000 VNĐ
Giá mới : 8.100.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Máy Phát Điện KAMA KGE–4000E-3.3 KVA

Giá cũ : 15.175.000 VNĐ
Giá mới : 11.900.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Máy Phát Điện KAMA KGE–2500E-2.2 KVA

Giá cũ : 12.240.000 VNĐ
Giá mới : 10.000.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Máy Phát Điện KAMA KGE–12E-9.5 KVA

Giá cũ : 44.280.000 VNĐ
Giá mới : 42.000.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Máy phát điện KAMA KGE – 12E3 - 10.5KVA

Giá cũ : Liên Hệ
Giá mới : 45.304.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Máy Phát Điện KAMA KDE 3500T-3.2 KVA

Giá cũ : Liên Hệ
Giá mới : 18.520.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Máy Phát Điện KAMA KDE 6500T3-5.5KVA

Giá cũ : Liên Hệ
Giá mới : 28.998.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Máy Phát Điện KAMA KDE 6500T 5.5KVA

Giá cũ : Liên Hệ
Giá mới : 23.516.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Máy Phát Điện KAMA KDE 10S-11 KVA

Giá cũ : Liên Hệ
Giá mới : 106.900.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Máy Phát Điện KAMA KDE 11SS-9.5 KVA

Giá cũ : Liên Hệ
Giá mới : 125.000.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Máy Phát Điện KAMA KDE 13SS3-11.6 KVA

Giá cũ : Liên Hệ
Giá mới : 116.080.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Máy Phát Điện Kama KDE 16SS-14.5KVA

Giá cũ : Liên Hệ
Giá mới : 138.500.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Máy Phát Điện Kama KDE 20SS3 -18.5 KVA

Giá cũ : Liên Hệ
Giá mới : 150.120.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Máy Phát Điện Kama KDE 25SS -20KVA

Giá cũ : Liên Hệ
Giá mới : 2.181.960.000 VNĐ
 
Tag: Máy Phát Điện KAMA KGE 2500X-2.2KVAMáy Phát Điện Kama KGE 6500E-5.5KVAMáy Phát Điện KAMA IG 1000-1.0 KVAMáy Phát Điện KAMA KGE–4000E-3.3 KVAMáy Phát Điện KAMA KGE–2500E-2.2 KVAMáy Phát Điện KAMA KGE–12E-9.5 KVAMáy phát điện KAMA KGE – 12E3 - 10.5KVAMáy Phát Điện KAMA KDE 3500T-3.2 KVAMáy Phát Điện KAMA KDE 6500T3-5.5KVAMáy Phát Điện KAMA KDE 6500T 5.5KVAMáy Phát Điện KAMA KDE 10S-11 KVAMáy Phát Điện KAMA KDE 11SS-9.5 KVAMáy Phát Điện KAMA KDE 13SS3-11.6 KVAMáy Phát Điện Kama KDE 16SS-14.5KVAMáy Phát Điện Kama KDE 20SS3 -18.5 KVAMáy Phát Điện Kama KDE 25SS -20KVA
 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028 39 850 113
028 39 850 029
028 62 896 113
Mr An-0978 028 099
0938 997 588
MS. THANH
0909 118 334
MS.MINH
0973 877 484
MS.MY
0919 234 459
Kỹ Thuật: 0909 939 459

FANPAGE

TIỀN TỆ