[ X ]

BẢN ĐỒ SHOWROOM

Banner Rotator Demo - Jssor Slider, Slideshow with Javascript Source Code

Màn Chiếu Máy Chiếu

Màn Chiếu Máy Chiếu

CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Màn Chiếu Treo Kéo Tay

 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Màn Chiếu 3 Chân Di Động

 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Màn Chiếu treo Điều Khiển Remote

 
Tag: Màn Chiếu Treo Kéo TayMàn Chiếu 3 Chân Di ĐộngMàn Chiếu treo Điều Khiển Remote
 

CÁC SẢN PHẨM MỚI TRONG THÁNG

CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Màn Chiếu Điện DALITE 135Inch

Giá cũ : 2.925.000 VNĐ
Giá mới : 2.100.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Màn Chiếu Ba Chân Dalite 150

Giá cũ : 4.200.000 VNĐ
Giá mới : 3.000.000 VNĐ
 
KM
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Màn Chiếu Điện DALITE 200Inch (160” x 120”)

Giá cũ : 10.239.000 VNĐ
Giá mới : 7.600.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Màn Chiếu Điện DALITE 150Inch(120” x 90”)

Giá cũ : 4.235.000 VNĐ
Giá mới : 3.755.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Màn Chiếu Treo Tường Điện 170 Inch(120"x120)

Giá cũ : 3.900.000 VNĐ
Giá mới : 3.700.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Màn Chiếu Treo Tường Điện 400 Inch(320"x240")

Giá cũ : 70.000.000 VNĐ
Giá mới : Liên Hệ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Màn Chiếu Điện Dalite 180 Inch(140"xx102")

Giá cũ : 8.000.000 VNĐ
Giá mới : 7.800.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Màn Chiếu Điện Dalite 250 Inch(198"x150")

Giá cũ : 15.000.000 VNĐ
Giá mới : 14.800.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Màn Chiếu Điện Dalite 300 Inch(236x177")

Giá cũ : 40.000.000 VNĐ
Giá mới : 35.000.000 VNĐ
 
km
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Màn Chiếu Điện DALITE 225 Inch(160" x 160")

Giá cũ : 35.349.000 VNĐ
Giá mới : 34.189.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Màn Chiếu Treo Tường 200 Inch(144"x144")

Giá cũ : 8.500.000 VNĐ
Giá mới : 8.300.000 VNĐ
 
KM
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Màn Chiếu Điện DALITE 170Inch(120"x120")

Giá cũ : 4.300.000 VNĐ
Giá mới : 3.550.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Màn Chiếu Điện DALITE 120Inch

Giá cũ : 2.975.000 VNĐ
Giá mới : 1.736.000 VNĐ
 
KM
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Màn Chiếu Điện DALITE 100Inch

Giá cũ : 1.950.000 VNĐ
Giá mới : 1.375.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Màn Chiếu Chân 60Inch

Giá cũ : 850.000 VNĐ
Giá mới : 790.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Màn Chiếu Treo Tường DALITE 70'

Giá cũ : 1.350.000 VNĐ
Giá mới : 750.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Màn Chiếu Treo Tường Herin 85 Inch

Giá cũ : 1.300.000 VNĐ
Giá mới : 1.200.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Màn Chiếu Treo Tường Herin 60 Inch

Giá cũ : 1.500.000 VNĐ
Giá mới : 1.300.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Màn Chiếu Treo Tường Herin 120 Inch

Giá cũ : 2.000.000 VNĐ
Giá mới : 1.700.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Màn Chiếu Treo Tường Dalite 60

Giá cũ : 800.000 VNĐ
Giá mới : 750.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Màn Chiếu Treo APOLLO 150

Giá cũ : 3.658.000 VNĐ
Giá mới : 3.453.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Màn Chiếu Treo Tường Apollo 96"

Giá cũ : 2.540.000 VNĐ
Giá mới : 1.625.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Màn Chiếu Treo Tường Apollo 84"

Giá cũ : 2.000.000 VNĐ
Giá mới : 1.309.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Màn Chiếu Treo Tường Apollo 70"

Giá cũ : 1.000.000 VNĐ
Giá mới : 810.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Màn Chiếu 3 Chân DALITE 96"

Giá cũ : 2.505.000 VNĐ
Giá mới : 1.800.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Màn Chiếu 3 Chân DALITE 84"

Giá cũ : 1.915.000 VNĐ
Giá mới : 1.275.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Màn Chiếu 3 Chân Dalite 70"

Giá cũ : 1.675.000 VNĐ
Giá mới : 875.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Màn ChiếuTreo DA LITE 120" x 90"

Giá cũ : 2.928.000 VNĐ
Giá mới : 2.335.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Màn Chiếu Treo Tường DALITE 96

Giá cũ : 2.995.000 VNĐ
Giá mới : 1.645.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Màn Chiếu Treo Tường Dalite 170”

Giá cũ : 3.200.000 VNĐ
Giá mới : 3.000.000 VNĐ
 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028 39 850 113
0938.878.113
028 62 896 113
0978 028 099
MR.AN
0938 997 588
MS. THANH
0909 118 334
MS.MINH
0973 877 484
MS.MY
0919 234 459
Kỹ Thuật: 0909 939 459

FANPAGE

TIỀN TỆ